Morfologia krwi: Kluczowe badanie dla oceny zdrowia

2 października 2023 0 Comments

Morfologia krwi, zwana również morfologią krwi obwodowej, jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, które pozwalają lekarzom ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta. To badanie krwi pozwala na ilościową i jakościową ocenę elementów morfotycznych krwi, takich jak erytrocyty, leukocyty i płytki krwi. Dzięki tym informacjom lekarze mogą wykrywać różne choroby i stany zdrowia, co czyni morfologię krwi niezwykle ważnym narzędziem diagnostycznym.

Rola erytrocytów w organizmie

Erytrocyty, znane także jako krwinki czerwone, odgrywają kluczową rolę w transporcie tlenu do tkanek organizmu. Ilość erytrocytów oraz ich objętość, określana jako hematokryt, są ważnym wskaźnikiem stanu układu krwiotwórczego. Niska liczba erytrocytów może sugerować niedokrwistość, która może być spowodowana niedoborem żelaza, witamin B12 lub kwasu foliowego, chorobami nerek, wątroby lub nowotworami krwi. Z kolei wysoka liczba erytrocytów może wskazywać na odwodnienie, choroby płuc, nerek lub nowotwory krwi.

Leukocyty – Strażnicy zdrowia

Leukocyty, czyli krwinki białe, są kluczowym elementem układu odpornościowego organizmu. Odpowiadają za obronę przed infekcjami. Ich liczba oraz rodzaje mogą dostarczyć informacji na temat różnych chorób, w tym infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, chorób autoimmunologicznych oraz nowotworów krwi. Niska liczba leukocytów, zwana neutropenią, może świadczyć o infekcjach lub chorobach autoimmunologicznych, podczas gdy wysoka liczba leukocytów, czyli leukocytoza, może sugerować infekcje, choroby autoimmunologiczne lub nowotwory krwi.

Płytki krwi i proces krzepnięcia

Płytki krwi, zwane również trombocytami, pełnią istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Ich liczba oraz wielkość mają znaczenie w diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia. Niska liczba płytek krwi, nazywana małopłytkowością, może sugerować problemy z krzepnięciem krwi, choroby autoimmunologiczne lub nowotwory krwi. Z kolei wysoka liczba płytek krwi, znana jako trombocytoza, może wskazywać na stany zapalne, choroby nerek lub nowotwory krwi.

Wskazania do wykonania morfologii krwi

Morfologia krwi jest wykorzystywana w różnych kontekstach diagnostycznych:

 • Rutynowe badania profilaktyczne
 • Diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
 • Diagnostyka chorób infekcyjnych
 • Diagnostyka chorób autoimmunologicznych
 • Diagnostyka nowotworów krwi

Przygotowanie do badania morfologii krwi

Aby uzyskać dokładne wyniki morfologii krwi, istnieją pewne zalecenia dotyczące przygotowania do badania:

 • Badanie należy wykonać na czczo, co oznacza, że pacjent nie powinien spożywać posiłku przez co najmniej 8 godzin przed badaniem.
 • W dniu badania należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego, ponieważ może to wpłynąć na wyniki.

Interpretacja wyników morfologii krwi

Ocena wyników morfologii krwi jest zadaniem lekarza. Wartości wyników powinny być analizowane w kontekście ogólnego stanu pacjenta, jego objawów klinicznych oraz wyników innych badań diagnostycznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe odchylenia od normy i możliwe ich przyczyny:

 • Niska liczba erytrocytów (niedokrwistość): może świadczyć o niedoborze żelaza, witamin B12 lub kwasu foliowego, chorobach nerek, wątroby lub nowotworach krwi.
 • Wysoka liczba erytrocytów (nadkrwistość): może świadczyć o odwodnieniu, chorobach płuc, chorobach nerek, nowotworach krwi.
 • Niska liczba leukocytów (neutropenia): może świadczyć o infekcjach, chorobach autoimmunologicznych, nowotworach krwi.
 • Wysoka liczba leukocytów (leukocytoza): może świadczyć o infekcjach, chorobach autoimmunologicznych, nowotworach krwi.
 • Niska liczba płytek krwi (małopłytkowość): może świadczyć o zaburzeniach krzepnięcia, chorobach autoimmunologicznych, nowotworach krwi.
 • Wysoka liczba płytek krwi (trombocytoza): może świadczyć o stanach zapalnych, chorobach nerek, nowotworach krwi.

Podsumowanie

Morfologia krwi jest niezwykle istotnym badaniem diagnostycznym, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykryć różnego rodzaju choroby. Regularne wykonywanie morfologii krwi jest ważne w profilaktyce i monitorowaniu zdrowia. Dzięki tym wynikom, lekarze mogą szybko reagować na ewentualne problemy zdrowotne i wdrożyć odpowiednie leczenie.