Słupsk 11.08.2020r.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że Pogotowie Stomatologiczne jest nieczynne do odwołania.

Pogotowie

W przypadku nagłego bólu zęba lub zaostrzenia choroby mającej podłoże stomatologiczne udzielamy pomocy w ramach pogotowia stomatologicznego. Należy jednak pamietać, że otrzymamy jedynie doraźne zaopatrzenie.

Pogotowie stomatologiczne jest czynne:
od pon. do pt. od 19.30 - 07.30
w soboty, niedziele i święta - całodobowo

Aby bezpłatnie skorzystać z doraźnej pomocy stomatologicznej ubezpieczeni powinni posiadać dowód ubezpieczenia, którym w przyszłości będzie Karta Ubezpiecznenia Zdrowotnego, natomiast obecnie dowodem tym jest każdy dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W szczególności dowód ubezpieczenia stanowią następujące dokumenty:

  1. dla emeryta/rencisty - legitymacja emeryta/rencisty lub ostatni odcinek przekazu,
  2. dla osób zatrudnionych na umowę o pracę - legitymacja ubezpieczeniowa posiadająca pieczątkę instytucji ubezpieczającej, datę i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składki lub zaświadczenie zakładu pracy zawierające powyższe dane,
  3. dla członków rodziny osób zatrudnionych na umowę o pracę - legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika posiadająca pieczątkę instytucji ubezpieczajacej, datę i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składki,
  4. dla osób prowadzących działalność gospodarczą - druki zgłoszeniowe ZUS ZUA lub ZUS ZZA i ostatni odcinek wpłaty,
  5. dla członków rodziny osób prowadzących działalność gospodarczą - druk ZCZA lub legitymacja dla członków rodziny oraz dokumenty wymienione w pkt 4
  6. dla osób ubezpieczających się dobrowolnie - kopia umowy zawartej z funduszem, ostatni dowód wpłaty z tytułu składki,
  7. dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni - legitymacja ubezpieczeniowa posiadająca pieczątkę instytucji ubezpieczającej, datę i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składki, zaświadczenie lub decyzja Urzędu Pracy zawierające informacje o zgłoszeniu do ubezpieczenia,
  8. dla członków rodzin osób bezrobotnych - legitymacja dla członków rodzin oraz jeden z dokumentów w pkt 7.

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna 76-200 Słupsk, Wiejska 27 tel. 59 840 27 72, e-mail: biuro@stomslupsk.pl

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00